Layout SBU 100år för skärmläsning01 kopiera

Sveriges Blåbandsungdom 100 år

Till Sveriges Blåbandsungdoms 100-årsjubileum 2007 skrev jag en bok med historien. Så här skrev jag i förordet:

Hundra år är en lång tid, längre än de flesta av oss får leva. De som var med när SBU bildades finns inte längre ibland oss men deras gärningar finns beskrivna i arkiven.

Arbetet som redaktör för den här hundraårsskriften har inneburit åtskilliga timmar i arkiven och läsning av gamla årsberättelser och tidigare jubileumsböcker. Det har dock varit väldigt roligt och intressant. Trots att jag själv varit med i SBU nära trettio år finns det en historia före som jag inte kände till så väl.

Syftet med den här skriften är både att berätta historien för dem som inte varit med så länge men också att ge en igenkänningens stund för dem som har varit SBU:are väldigt länge. Det är omöjligt att ta med allt som hänt eller göra de olika verksamhetsgrenarna rättvisa utan detta får ses som ett smakprov på allt roligt och viktigt som SBU uträttat under 100 år. Beskrivningen gäller också i första hand riksförbundet.

Den egentliga verksamheten har bedrivits och bedrivs fortfarande i lokalavdelningar och distrikt men det arbetet får beskrivas i deras respektive jubileumsskrifter. Likaså har grenarna Hoppets Här, Scoutverksamheten och fastigheterna fått egna jubileumsskrifter genom åren varför de inte beskrivs så ingående.

Vi kan alla vara stolta över SBU och det nykterhetsarbete som präglat de senaste ett hundra åren. Med SBF i ryggen har ungdomsförbundet varit självständigt och ofta föregångare, inte minst på det alkoholpolitiska området. Lika viktigt som det är att arbeta mot ungdomsfylleriet, lika viktigt är det att erbjuda roliga och utvecklande aktiviteter för ungdomar. Där har SBU:arna alltid varit påhittiga och driftiga oavsett om det gällt barnkoloniverksamhet, scouting, idrott, utbildning eller internationella kontakter.

Mångfalden i verksamheter har gjort att alla har kunnat hitta sin favoritsysselsättning i SBU. Själv minns jag med största glädje att jag fått vara med om så skilda verksamheter som att driva café på Smögen, åka på läger till England och att kedja fast mig i grindarna till Vin- och Sprits lager i Årstadal för att hindra transporten till Systembolaget en dag.

Skolningen av ledare har varit viktig för SBU. Att man lyckats kan man se i att många gamla SBU:are fått tunga uppdrag eller tjänster inom SBF eller andra närliggande organisationer. Jag hade förmånen att vara anställd som förbundskonsulent för SBU under åren 1988 till 1995.

Redaktörens tack

Jag vill tacka de enskilda skribenter som medverkar i denna skrift och alla övriga som bidragit med text eller bild. Håkan Karlsson tackar jag speciellt för att jag fått ta del av hans enorma bildarkiv och på Arkivcentrum i Örebro har jag fått stor hjälp av Andreas Jeppson.

Ett särskilt tack vill jag rikta till Lars-Åke Stenström för glada tillrop och faktagranskning. De faktafel som ändå eventuellt smugit sig in står jag själv för.

 

Trångsund i december 2006

Ingalill Söderberg