Livskunskap ger mod att stå emot droger

I 15 skolor i Namibia har Blå Korset regelbunden undervisning i livskunskap, Life skills, för eleverna. Genom värderingsövningar och exempel på situationer man kan hamna i stärker de eleverna att våga stå emot kompistrycket och att avstå alkohol och droger.

KamratutbilBarn på Rocky Crest Primary schooldning har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att förebygga användning av droger och alkohol bland ungdomar i Namibia . En färsk undersökning som genomfördes i skolorna visade att 69 procent av eleverna anger att de kommer att använda det som de lärt sig för att leva ett drogfritt liv.

Alkohol och narkotika spelar annars en stor roll i livet i Namibia, inte minst i de fattigare områdena. Trots att många inte har råd med mat för dagen tar man sig alltid råd med alkohol. Längs en gata i en av förorterna till huvudstaden Windhoek trängs ett stort antal barer, några inrymda i bara ett plåtskjul. De har öppet dygnet runt och några åldersgränser efterföljs inte. Trots att elförsörjningen är bristfällig I bostäderna finns det däremot el till spelautomaterna som finns i många av barerna.

Blå Korset erbjuder också eftermiddagsverksamhet i form av fotboll, dans, schack och teater för att ge eleverna en alternativ sysselsättning till att hänga vid bargatan. Tack vare gåvor har man nu beslutat utöka projektet med ytterligare 15 skolor under de närmaste två åren.

Vill du vara med och stödja projektet i Namibia kan du gå in på www.globalgiving.org och söka på Namibia och Blue Cross så hittar du en länk till projektet och kan skänka pengar direkt. Du kan också skicka pengar via Blå Bandet så förmedlar vi dem.

Ingalill Söderberg, text och foto

Bildtext: Några flickor på skolan Rocky Crest Primary School som deltar i Blå Korsets utbildning i livskunskap.