Kärra med tobak

Barn utsätts för stora risker i tobaksindustrin i Malawi

Barn mellan 9 och 14 år arbetar på fälten med att plocka tobak och att hänga upp den till tork. Under skördesäsongen lämnar de skolan och utsätter sig för stora risker. De som plockar tobaksbladen får i sig nikotin motsvarande 50 cigaretter direkt genom huden. Särskilt barnen är utsatta och det orsakar bland annat yrsel, huvudvärk och illamående. De utsätter sig också för rester av bekämpningsmedel. Barnarbete är formellt förbjudet i Malawi men myndigheterna blundar för det.

Tobaksfält Torklada Torkad tobak TobakssäckarMalawi är den femte största producenten av tobak i världen och 60 procent av landets export utgörs av tobak. Men det är mycket arbete för en liten förtjänst för bonden . Det krävs tre gånger så mycket arbete som för majsodling. När de stora bladen är plockade sys de ihop fyra och fyra åt olika håll för att inte ruttna och hängs sedan upp på linor i torklador.

När tobaken är torkad packas den i säckar och körs på vagn eller cykel till tobaksauktionen i huvudstaden Lilongwe. De stora tobaksbolagen Philip Morris, British, America Tobacco och Japan Tobacco tar hand om försäljningen och bonden vet inte vilket pris han kan få förrän efteråt. Ofta har bolagen bidragit med gödsel i förväg och den kostnaden dras av från den mycket lilla förtjänsten. Vinsten på tobak har sjunkit med 50 procent på tre år.

Många bönder arrenderar också jorden där tobaken odlas vilket gör deras förtjänst ännu mindre och många är satta i skuld. Arbetarna och deras familjer på de stora plantagerna lever under hemska förhållanden och det förekommet att de blir sexuellt utnyttjade av ägarna. Tobaksbolagen bekostar en del skolor för att bättra på sitt rykte men det är bara en droppe i havet mot vad de tjänar på tobaken och mot behovet av skolor i landet.

Malawi behöver ställa om grödorna till sådant som ger en bättre förtjänst och som ger mat, till exempel sötpotatis, kassava och bönor. Tobaksodling har också orsakat enorma skador på miljön genom kemikalier och kostgödsel samt att träden har avverkats på tobaksfälten. Genom att istället odla olika sorters grödor och plantera träd i anslutning till åkrarna som kan suga upp vattnet vid översvämningar och göra jorden bördig även vid torka kan skördarna bli större. Det finns också exempel på kooperativa teodlingar, främst i norra Malawi.

En liten tröst är att antalet invånare i Malawi som själva röker är lågt till följd av en framgångsrik antirökkampanj på initiativ av konsumentorganisationen i landet och Världshälsoorganisationen, WHO. Under mina tio dagar i landet såg jag inte en enda malawier som rökte.

Ingalill Söderberg
Reportaget tidigare publicerat i tidningen Blå Bandet nr 3 2016